تبلیغات
آیلتس آکادمیک
     


IELTS Academicآیلتس یک آزمون بین المللی زبان است که مورد قبول برترین دانشگاه‌های جهان می‌باشد.
آیلتس آکادمیک استراتژی‌های موفقیت در آزمون آیلتس را برای شما به ارمغان می‌آورد و به تحقق رویای شما برای تحصیل در خارج از کشور کمک می‌کند.


IELTS Academic brings you strategies for success in IELTS, supporting your dream of study abroad


 آیا نمی‌توانید در مبحث
Speaking و Writing
آزمون آیلتس نمره بالاتر از 5 یا 6 بگیرید؟
آیلتس آکادمیک به شما کمک می‌کند به نمره 7 یا 8 دست پیدا کنیدCan't get higher than Band 5 or 6 in IELTS Writing or Speaking?
IELTS Academic helps you get Band 7 or 8 answers every time.
Choose your IELTS practice

تمرین آیلتس خود را انتخاب کنید

 
Not ready to get lessons?
Join Zabanmand's IELTS Preparation Course!

برای تمرین آمادگی لازم را ندارید؟
!در دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس زبانمند ثبت‌نام کنید